Kuis

Sebaran hutan Indonesia dari barat ke timur adalah....

utakatikotak
14
A
hutan hujan tropik - hutan musim - sabana tropik
B
sabana tropik - hutan hujan tropik - hutan musim
C
hutan hujan tropik - sabana tropik - hutan musim
D
sabana tropik - hutan musim - hutan hujan tropik