Home » Kuis
A
hinata
B
sukoto
C
boruto
D
sasuke
A
mengurangi beban tubuh ketika dikejar pemangs
B
mengecoh pemangsa agar tidak menangkapnya
C
mengatur keseimbangan untuk bergerak
D
menarik minat lawan jenisnya
A
Thomas Alva Edison
B
Alexander Graham Bell
C
Volta
D
James Watt
foto-profile
A
charles goodyer
B
Gavin Manzies
C
Christoper Columbus
D
laszlo biro
A
melindungi mulut dari pasir dan cahaya matahari
B
melindungi hidung dari pasir dan cahaya matahari
C
melindungi muka dari pasir dan cahaya matahari
D
melindungi mata dari pasir dan cahaya matahari
A
satu serambi dan dua bilik
B
satu serambi dan satu bilik
C
dua serambi dan dua bilik​
D
dua serambi dan satu bilik