Candi yang di sebut juga sebagai candi roro jonggrang adalah candi
8
A
Borobudor
B
Jabung
C
Prambanan
D
Mendut

Negara manakah yang hanya memiliki luas seperti kota Jakarta
10
A
Brunei darussalam
B
Malaysia
C
Singapura
D
Filipina

Proses perpindahan massa tanah atau batuan dengan arah tegak, mendatar dan miring dari kedudukan semula disebut …
5
A
Pengendapan tanah.
B
Pemisahan tanah.
C
Pelapukan tanah.
D
Pergerakan tanah.

Sedimentasi merupakan kelanjutan dari proses …
10
A
Pengendapan.
B
Pelapukan.
C
Erosi
D
Abrasi.

Suatu bentuk lahan yang dibentuk dari endapan sedimen pada mulut suatu sungai, baik dilaut maupun di danau disebut …
1
A
Bantaran sungai.
B
Delta.
C
Moraine.
D
Meander.

Hamparan pasir di pantai yang arahnya memanjang disebut …
2
A
Bar.
B
Esker.
C
Kettles.
D
Meander.

Hamparan pasir yang menghubungkan pulau karang dengan pulau utama disebut …
5
A
Meander.
B
Sand dunes.
C
Moraine.
D
Tombolo.

Berikut ini faktor – faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat erosi di muka bumi, kecuali …
12
A
Curah hujan.
B
Vegetasi.
C
Suhu udara.
D
Lereng.

Erosi yang terjadi di daerah kering dan gurun pasir disebut …
15
A
Es.
B
Air.
C
Gelombang laut.
D
Angin.

Berikut ini yang bukan merupakan bentuk dari erosi air adalah …
12
A
Gletser.
B
Percik.
C
Parit.
D
Lembar.
Follow Us On :
Ranking
1
Lencana