Kuis
Perthatikan sifat-sifat zat berikut!

1. Mudah melapuk di tempat lembab
2. Sukar menghantarkan arus listrik
3. Dapat terbakar
4. Berwujud padat
5. Sukar menghantarkan panas

Sifat fisika kayu yang tepat ditunjukkan pada nomor ....
utakatikotak
8
A
3, 4 dan 5
B
1, 2 dan 3
C
2, 4 dan 5
D
1, 2 dan 4