Kuis

Yang termasuk perkembang biakan hewan tanpa melalui proses perkawinan adalah

utakatikotak
232
A
Melahirkan
B
Bertelur - Melahirkan
C
Bertunas
D
Bertelur