Kuis

Tempat berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan adalah

utakatikotak
50
A
batang
B
bunga
C
akar
D
daun