Kuis

Ius Soli adalah asas penetapan warga negara berdasarkan....

utakatikotak
98
A
garis keturunan orangtua dan tempat dilahirkan
B
tempat dilahirkan
C
tempat domisili
D
garis keturunan orangtua