Kuis
soal utakatikotak
Gerakan Sendi yang di tunjuk oleh gambar tersebut adalah ....
utakatikotak
20
A
ke segala arah
B
memutar
C
ke dua arah
D
satu arah