Kuis
soal utakatikotak

Gerakan Sendi yang di tunjuk oleh gambar tersebut adalah ....

utakatikotak
20
A
ke segala arah
B
satu arah
C
memutar
D
ke dua arah