Kuis

Pernyataan yang tidak benar mengenai rangka ialah . . . .

utakatikotak
8
A
Rangka terbentuk dari bahan nitrogen
B
Rangka memberi bentuk tubuh
C
Rangka sebagai pelindung organ organ penting tubuh
D
Rangka sebagai tempat melekatnya otot