Kuis

Pernyataan yang tidak benar mengenai rangka ialah . . . .

utakatikotak
8
A
Rangka terbentuk dari bahan nitrogen
B
Rangka sebagai pelindung organ organ penting tubuh
C
Rangka sebagai tempat melekatnya otot
D
Rangka memberi bentuk tubuh