Kuis
punuk pada unta berfungsi untuk menyimpan cadangan
utakatikotak
56
A
air
B
makanan
C
rumput
D
lemak