Fika
Gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan yang saling berdekatan disebut...
3
A
gaya coulomb
B
gaya magnet​
C
gaya lorentz
D
gaya gravitasi
Follow Us On :
Ranking
Lencana