Febryani aulia
Untuk memisahkan garam dari air laut pada proses penggaraman dilakukan dengan teknik pemisahan?
2
A
dekantasi
B
destilasi
C
kristalisasi
D
filtrasi
Follow Us On :
Lencana