Febryani aulia
Untuk memisahkan garam dari air laut pada proses penggaraman dilakukan dengan teknik pemisahan?
4
A
filtrasi
B
dekantasi
C
kristalisasi
D
destilasi
Follow Us On :
Ranking
Lencana