Herlinta
Walaupun berpeluh keringat tak sedikit pun Fahri mengeluh semangatnya keras bagaikan baja
2
A
Personifikasi
B
Metamonia
C
Metafora
D
Asosiasi
Follow Us On :
Lencana