utakatikotak
Perhatikan negara-negara berikut!
1) Thailand
2) Singapura
3) Indonesia
4) Malaysia
5) Laos
6) Filipina
Berdasarkan data di atas, negara yang berbentuk kepulauan di kawasan Asia Tenggara ditunjukan pada nomor....
13
A
2,3 dan 6
B
3,4 dan 5
C
1,2 dan 3
D
1,3 dan 5
Follow Us On :
Ranking
Lencana
Kongkow