azzahra
Yang paling baik digunakan untuk membersihkan luka akibat bahan kimia adalah...
13
A
Sabun
B
Tisu
C
Alkohol
D
Air Mengalir
Follow Us On :
Lencana