azzahra
Yang paling baik digunakan untuk membersihkan luka akibat bahan kimia adalah...
3
A
Alkohol
B
Air Mengalir
C
Sabun
D
Tisu
Follow Us On :
Lencana