Silvi
Pasangan unsur berikut yang merupakan isotop adalah....
1
A
15O dan 14C
B
13C dan 13N
C
32S dan 14C
D
13N dan 14N
Follow Us On :
Ranking
1
Lencana