Silvi
Pasangan unsur berikut yang merupakan isotop adalah....
1
A
13N dan 14N
B
13C dan 13N
C
32S dan 14C
D
15O dan 14C
Follow Us On :
Ranking
1
2
Lencana