Kuis

Tiga fungsi pokok Pancasila antara lain ....

utakatikotak
2
A
penguat, pemersatu, pengokoh
B
pandangan hidup, ideologi, dasar negara
C
jiwa bangsa, lambang negara, ideologi
D
lambang negara, dasar negara, pertahanan negara