Kuis

Tiga fungsi pokok Pancasila antara lain ....

utakatikotak
2
A
jiwa bangsa, lambang negara, ideologi
B
pandangan hidup, ideologi, dasar negara
C
penguat, pemersatu, pengokoh
D
lambang negara, dasar negara, pertahanan negara