Kuis

Suatu negara tidak akan dapat berdiri kokoh, bahkan mudah goyah oleh berbagai tantangan dan persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara jika….

utakatikotak
1
A
Mempunyai sejarah pahit
B
Negara tersebut makmur
C
Tidak mempunyai ideologi
D
Tidak mempunyai pengetahuan tentang ketatanegaraan