Kuis

Protein dapat dihasilkan oleh organel ….

utakatikotak
1
A
badan golgi
B
mitokondria
C
peroksisom
D
ribosom