Kuis
Pendapatan perkapita adalah ….
utakatikotak
3
A
Jumlah pendapatan negara dibagi jumlah penduduk
B
Jumlah pendapatan pajak negara dibagi jumlah penduduk
C
Jumlah penduduk dibagi jumlah pendapatan negara
D
Jumlah pendapatan negara dibagi jumlah import barang