Kuis

Mana yang tidak termasuk dalam penyakit menular seksual?

utakatikotak
193
A
Raja Singa
B
Raja Hutan
C
Gonorrhoe
D
Klamidia