Ibon Fajar S
10510 poin
45
Ranking
1582
Jawab
10
Kuis
0
Tanya Dong
0
Kongkow
About

simbiosis yang terjadi antara ikan kecil (ikan badut) dengan anemon laut adalah..
162
A
Komengsalisme
B
Mutualisme
C
Parasitisme
D
Komensalisme

Mana yang tidak termasuk dalam penyakit menular seksual?
188
A
Gonorrhoe
B
Raja Singa
C
Raja Hutan
D
Klamidia

Alat reproduksi wanita yang berfungsi sebagai tempa menempel dan perkembangan embrio hingga menjadi bayi adalah...
126
A
Vagina
B
Uterus
C
Vulva
D
Oviduk

Bila seorang anak laki-laki mirip ayahnya, maka anak tersebut mendapat kromosom dari ayahnya sebanyak...
130
A
25%
B
75%
C
100%
D
50%
Dalam bahasa Perancis gambar apakah dalam lingkaran dibawah ini?
124
A
oiseau
B
fourmi
C
serpent
D
canard

"Berani membela kebenaran dan keadilan" adalah contoh pengamalan dari sila ke?
91
A
5
B
3
C
2
D
4

Lambang dari sila "Kemanusian yang adil dan beradab" adalah?
136
A
Pohon Beringin
B
Padi dan Kapas
C
Kepala Banteng
D
Rantai
Follow Us On :
Lencana