Ibon Fajar S
10510 poin
48
Ranking
1582
Jawab
10
Kuis
0
Tanya Dong
0
Kongkow
About

simbiosis yang terjadi antara ikan kecil (ikan badut) dengan anemon laut adalah..
164
A
Parasitisme
B
Komengsalisme
C
Mutualisme
D
Komensalisme

Mana yang tidak termasuk dalam penyakit menular seksual?
193
A
Gonorrhoe
B
Klamidia
C
Raja Hutan
D
Raja Singa

Alat reproduksi wanita yang berfungsi sebagai tempa menempel dan perkembangan embrio hingga menjadi bayi adalah...
127
A
Vagina
B
Uterus
C
Vulva
D
Oviduk

Bila seorang anak laki-laki mirip ayahnya, maka anak tersebut mendapat kromosom dari ayahnya sebanyak...
131
A
25%
B
50%
C
75%
D
100%
Dalam bahasa Perancis gambar apakah dalam lingkaran dibawah ini?
125
A
fourmi
B
oiseau
C
serpent
D
canard

"Berani membela kebenaran dan keadilan" adalah contoh pengamalan dari sila ke?
94
A
4
B
5
C
2
D
3

Lambang dari sila "Kemanusian yang adil dan beradab" adalah?
137
A
Pohon Beringin
B
Kepala Banteng
C
Padi dan Kapas
D
Rantai
Follow Us On :
Lencana