Ibon Fajar S
10510 poin
48
Ranking
1582
Jawab
12
Kuis
0
Tanya Dong
0
Kongkow
About

simbiosis yang terjadi antara ikan kecil (ikan badut) dengan anemon laut adalah..
164
A
Komengsalisme
B
Parasitisme
C
Komensalisme
D
Mutualisme

Mana yang tidak termasuk dalam penyakit menular seksual?
193
A
Raja Hutan
B
Raja Singa
C
Klamidia
D
Gonorrhoe

Alat reproduksi wanita yang berfungsi sebagai tempa menempel dan perkembangan embrio hingga menjadi bayi adalah...
127
A
Vulva
B
Vagina
C
Oviduk
D
Uterus

Bila seorang anak laki-laki mirip ayahnya, maka anak tersebut mendapat kromosom dari ayahnya sebanyak...
161
A
50%
B
25%
C
75%
D
100%
Dalam bahasa Perancis gambar apakah dalam lingkaran dibawah ini?
125
A
oiseau
B
serpent
C
canard
D
fourmi

"Berani membela kebenaran dan keadilan" adalah contoh pengamalan dari sila ke?
94
A
3
B
5
C
4
D
2

Lambang dari sila "Kemanusian yang adil dan beradab" adalah?
137
A
Kepala Banteng
B
Pohon Beringin
C
Padi dan Kapas
D
Rantai
Follow Us On :
Lencana