Ibon Fajar S
10510 poin
48
Ranking
1582
Jawab
10
Kuis
0
Tanya Dong
0
Kongkow
About

simbiosis yang terjadi antara ikan kecil (ikan badut) dengan anemon laut adalah..
164
A
Komengsalisme
B
Parasitisme
C
Mutualisme
D
Komensalisme

Mana yang tidak termasuk dalam penyakit menular seksual?
193
A
Raja Singa
B
Raja Hutan
C
Klamidia
D
Gonorrhoe

Alat reproduksi wanita yang berfungsi sebagai tempa menempel dan perkembangan embrio hingga menjadi bayi adalah...
127
A
Vagina
B
Oviduk
C
Uterus
D
Vulva

Bila seorang anak laki-laki mirip ayahnya, maka anak tersebut mendapat kromosom dari ayahnya sebanyak...
131
A
50%
B
75%
C
100%
D
25%
Dalam bahasa Perancis gambar apakah dalam lingkaran dibawah ini?
125
A
oiseau
B
serpent
C
fourmi
D
canard

"Berani membela kebenaran dan keadilan" adalah contoh pengamalan dari sila ke?
94
A
3
B
5
C
2
D
4

Lambang dari sila "Kemanusian yang adil dan beradab" adalah?
137
A
Padi dan Kapas
B
Pohon Beringin
C
Rantai
D
Kepala Banteng
Follow Us On :
Ranking
Lencana
Kongkow