Kuis

Ing Ngaraso Sung Tulodo Ing Madia Mangunkarso Tut Wuri Handayani, merupakan semboyan dari pendidikan yang dicetuskan....

utakatikotak
208
A
Suwardi Suryaningrat
B
Dr. Cipto Mangunkusumo
C
Wahid Hasyim
D
Ki Hajar Dewantara
E
Kyai Ahmad Dahlan