Kuis

Indonesia terletak diantara dua benua dan dua samudra sehingga mendapat sebutan ....

utakatikotak
1
A
Zamrud Khatulistiwa
B
Agraris
C
Maritim
D
Nusantara