Kuis
Individu yang bergenotif AaBb akan mempunyai gamet ....

utakatikotak
1
A
Aa, AB, ab dan Bb
B
D. AB dan Ab
C
AB dan aB
D
AB, Ab, aB dan ab