Kuis

Data yang tepat tentang Sunan Gunung Jati adalah.....

utakatikotak
90
A
Keturunan raja terakhir Majapahit
B
Pusat syiar Islamnya berkedudukan di Cirebon
C
Guru dari Sunan Kalijaga
D
sunan termuda dalam wali songo
E
Dimakamkan di Mesjid Agung Demak