Kuis
soal utakatikotak

Diketahui limas T.ABCD mempunyai alas persegi dengam ukuran AB = BC = 10 cm dan rusuk-rusuk TA=TB=TC=TD= 25 cm. Tentukan tinggi limas tersebut.
utakatikotak
10
A
23,98 cm
B
13,98 cm
C
23,99 cm
D
23,88 cm