Kuis
Di bawah ini merupakan bentuk kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam adalah
utakatikotak
9
A
Gunung meletus & gempa bumi
B
Lumpur panas Sidoarjo & gempa bumi
C
Banjir bandang & pembalakan liar
D
Gunung meletus & pencemaran sungai