Kuis
Perayaan Waisak untuk memperingati 3 (tiga) peristiwa penting merupakan Hari Raya
Keagamaan ...
utakatikotak
2
A
Hindu
B
Konghucu
C
Buddha
D
Islam