Kuis
Secara yuridis kedudukan pancasila dewasa ini adl sbg
utakatikotak
32
A
ideologi negara dan dasar negara
B
dasar negara
C
pedoman negara
D
tujuan negara