Kuis
Pernyataan yang tidak termasuk fungsi iman kepada qada dan qadar adalah…
utakatikotak
1
A
Malas berusaha
B
Menumbuhkan kesadaran
C
Mendorong untuk berusaha
D
Meningkatkan ketakwaan