Dhuh Gusti, srengenge wus sumunar.
Ana ing gunung etan
Iki wancine aku mlaku
Sekolah gayuh ilmu

Pethilan geguritan ing dhuwur nandhakake wanci ...
8
A
wengi
B
awan
C
sore
D
isuk

Umam : "....."
Anggid : "Nalika bubar ngresiki kandhang aku lali ora nutup lawange."
Pitakon kang trep kanggo pacelathon ing dhuwur, yaiku ...
3
A
Kapan kowe mlintheng manuk emprit iku?
B
Sapa kang mlintheng manuk emprit?
C
Yagene manuk emprit iku bisa mabur?
D
Yagene manuk emprit iku mati?

Anggit telat anggone sekolah, mulane dheweke kena ukuman .
Paukuman iku amarga ora manut ...
6
A
Dhawuhe bapak ibu
B
Tata tertib
C
Dhawuhe guru
D
Dhawuhe kepala sekolah

Yen kebanjur sayekti kojur tan becik.
Guru lagu lan guru wilangan saka cuwilan tembang ing dhuwur yaiku ...
4
A
11 a
B
12 i
C
11 e
D
10 i

Panganan ing ngisor iki digawe saka dhele, kajaba ...
10
A
Kecap
B
Gethuk
C
Tempe
D
Tahu

Sandhangan wiyanjana cacahe ana pira?
9
A
2
B
5
C
3
D
4
Follow Us On :
Lencana