Dhuh Gusti, srengenge wus sumunar.
Ana ing gunung etan
Iki wancine aku mlaku
Sekolah gayuh ilmu

Pethilan geguritan ing dhuwur nandhakake wanci ...
8
A
awan
B
wengi
C
sore
D
isuk

Umam : "....."
Anggid : "Nalika bubar ngresiki kandhang aku lali ora nutup lawange."
Pitakon kang trep kanggo pacelathon ing dhuwur, yaiku ...
3
A
Sapa kang mlintheng manuk emprit?
B
Yagene manuk emprit iku mati?
C
Kapan kowe mlintheng manuk emprit iku?
D
Yagene manuk emprit iku bisa mabur?

Anggit telat anggone sekolah, mulane dheweke kena ukuman .
Paukuman iku amarga ora manut ...
6
A
Tata tertib
B
Dhawuhe bapak ibu
C
Dhawuhe guru
D
Dhawuhe kepala sekolah

Yen kebanjur sayekti kojur tan becik.
Guru lagu lan guru wilangan saka cuwilan tembang ing dhuwur yaiku ...
4
A
10 i
B
11 a
C
11 e
D
12 i

Panganan ing ngisor iki digawe saka dhele, kajaba ...
10
A
Tahu
B
Tempe
C
Kecap
D
Gethuk

Sandhangan wiyanjana cacahe ana pira?
9
A
4
B
5
C
2
D
3
Follow Us On :
Lencana