Kuis
Ctrl+D adalah shortcut pada keyboard untuk . . .
utakatikotak
2
A
Memotong gambar
B
Menduplikat gambar
C
Menyatukan gambar
D
Mengcopy gambar