utakatikotak
Dhuh Gusti, srengenge wus sumunar.
Ana ing gunung etan
Iki wancine aku mlaku
Sekolah gayuh ilmu

Pethilan geguritan ing dhuwur nandhakake wanci ...
5
A
wengi
B
awan
C
isuk
D
sore
Follow Us On :
Ranking
1
2
3
Arifah
80
4
5
Lencana
Sandrina M.Drone
Upload Kongkow Badges