utakatikotak
Dhuh Gusti, srengenge wus sumunar.
Ana ing gunung etan
Iki wancine aku mlaku
Sekolah gayuh ilmu

Pethilan geguritan ing dhuwur nandhakake wanci ...
8
A
sore
B
awan
C
wengi
D
isuk
Follow Us On :
Lencana