Anggid : "Nalika bubar ngresiki kandhang aku lali ora nutup lawange."
Pitakon kang trep kanggo pacelathon ing dhuwur, yaiku ..." />
utakatikotak
Umam : "....."
Anggid : "Nalika bubar ngresiki kandhang aku lali ora nutup lawange."
Pitakon kang trep kanggo pacelathon ing dhuwur, yaiku ...
2
A
Yagene manuk emprit iku mati?
B
Kapan kowe mlintheng manuk emprit iku?
C
Sapa kang mlintheng manuk emprit?
D
Yagene manuk emprit iku bisa mabur?
Follow Us On :
Ranking
1
2
3
Arifah
80
4
5
Lencana
Sandrina M.Drone
Upload Kongkow Badges