Anggid : "Nalika bubar ngresiki kandhang aku lali ora nutup lawange."
Pitakon kang trep kanggo pacelathon ing dhuwur, yaiku ..." />
utakatikotak
Umam : "....."
Anggid : "Nalika bubar ngresiki kandhang aku lali ora nutup lawange."
Pitakon kang trep kanggo pacelathon ing dhuwur, yaiku ...
3
A
Yagene manuk emprit iku mati?
B
Kapan kowe mlintheng manuk emprit iku?
C
Yagene manuk emprit iku bisa mabur?
D
Sapa kang mlintheng manuk emprit?
Follow Us On :
Lencana