lafaredo
Untuk menyatakan orang yang berhak menerima harta warisan, istilah yang tepat adalah ….
5
A
pewaris
B
ahli waris
C
warisan
D
waris
Follow Us On :
Ranking
1
azzahra
125
2
3
4
5
Lencana