lafaredo
Untuk menyatakan orang yang berhak menerima harta warisan, istilah yang tepat adalah ….
2
A
warisan
B
waris
C
ahli waris
D
pewaris
Follow Us On :
Ranking
Lencana