rizka
Batang korek api disusun dengan dengan susunan seperti pada gambar
berikut.
10
A
33
B
39
C
42
D
36
Follow Us On :
Ranking
1
2
Lencana