rizka
Batang korek api disusun dengan dengan susunan seperti pada gambar
berikut.
10
A
42
B
33
C
39
D
36
Follow Us On :
Ranking
Lencana