Irma Mntr
Faktor yang turut menentukan besar hambatan suatu kawat logam adalah

1.panjang kawat
2.suhu kawat
3.luas penampang kawat
4.jenis bahan kawat

Pernyataan yang benar adalah . . . .
52
A
1 dan 3
B
2 dan 4
C
semua benar
D
1, 2, dan 3
Follow Us On :
Ranking
Lencana