Keadaan ketika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan nol benda dalam keadaan setimbang tidak mengalami perubahan gerak disebut
2
A
Keseimbangan gaya
B
Resultan gaya
C
Gaya
D
Kesetimbangan
Follow Us On :
Ranking
1
Lencana