Nurul Marta Nof
Pilihlah pasangan yang benar pada pernyataan Grup A dan B berikut ini:
Grup A Grup B
A. Lapisan aleurone i. Tanpa penyerbukan
B. Buah parthenocarpic ii. Nutrisi
C. Ovul iii. Pembuahan ganda
D. Endosperm iv. Biji
1
A
A-ii, B-iv, C-i, D-iii
B
A-ii, B-i, C-iv, D-iii
C
A-iii, B-I, C-ii, D-iv
D
A-i, B-ii, C-iii, D-iv
Follow Us On :
Ranking
Lencana