Silvi
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Merupakan bunyi dalam UUD 1945 pasal ….
1
A
28I ayat4
B
28
C
28A
D
28D ayat1
Follow Us On :
Ranking
1
azzahra
255
2
3
Lencana