Silvi
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Merupakan bunyi dalam UUD 1945 pasal ….
1
A
28I ayat4
B
28D ayat1
C
28
D
28A
Follow Us On :
Ranking
1
Lencana