Lies
Gambar atau lambang tertentu pada peta untuk mewakili objek tertentu dinamakan ....
40
A
Skala
B
Panorama
C
Legenda
D
Simbol
Follow Us On :
Lencana