Lies
Gambar atau lambang tertentu pada peta untuk mewakili objek tertentu dinamakan ....
39
A
Panorama
B
Skala
C
Legenda
D
Simbol
Follow Us On :
Ranking
1
2
3
Lencana
Dewi Chusnul Khotimah, S.Pd.SD
Stupid Badges
Dewi Chusnul Khotimah, S.Pd.SD
Good Badges