Nurul Kurniyasi
Proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbondioksida pada manusia dinamakan ....
36
A
Pencernaan
B
Peredaran darah
C
Pernafasan
D
Pembuangan
Follow Us On :
Ranking
Lencana
Kongkow