Nurul Kurniyasi
Proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbondioksida pada manusia dinamakan ....
36
A
Pembuangan
B
Peredaran darah
C
Pencernaan
D
Pernafasan
Follow Us On :
Ranking
1
2
Lencana