Kuis
Siapa cendekiawan di bidang ilmu fikih pada masa Bani Abbasiyyah yang memiliki nama lengkap an-Nu'man Ibnu Sabit at-Tamimi
utakatikotak
7
A
Imam ibnu hambali
B
Imam asy-syafi'i
C
Imam malik ibnu anas
D
Imam abu hanifah