Kuis
soal utakatikotak
Tumbuhan pada gambar di atas dikembangbiakan dengan cara ....
utakatikotak
113
A
menempel
B
menyambung
C
cangkok
D
stek