Kuis

Tudung akar yang terdapat dinujing akar berfungsi untuk

utakatikotak
2
A
Membentuk cabang akar
B
Melindungi meristem akar
C
Memperkuat perakaran
D
Mengedarkan hasil fotosintesis