Kuis

Tudung akar yang terdapat dinujing akar berfungsi untuk

utakatikotak
2
A
Melindungi meristem akar
B
Membentuk cabang akar
C
Memperkuat perakaran
D
Mengedarkan hasil fotosintesis