Kuis
Penyelidikan terhadap pelanggaran HAM dilakukan oleh
utakatikotak
20
A
Peradilan HAM
B
Polisi
C
Timsus
D
KOMNAS HAM