Home » Kongkow » Materi » Macam-Macam Penyerbukan

Macam-Macam Penyerbukan

- Senin, 12 Agustus 2019 | 12:29 WIB
Macam-Macam Penyerbukan

Macam – Macam Penyerbukan merupakan ulasan yang mebahas tumbuhan dalam berkembangbiak, khususnya kelompok tumbuhan generatif. Tumbuhan yang termasuk dalam kelompok tumbuhan generatif diketahui mempunyai alat perkembangbiakan berupa putik (alat perkembangbiakan betina) dan benang sari (alat perkembangbiakan jantan). Perkembangbiakan tumbuhan generatif diawali dengan menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Peristiwa ini lebih dikenal dengan penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Melalui halaman ini, sobat dapat mempelajari ulasan materi penyerbukan dan macam – macam penyerbukan.

Macam – macam penyerbukan dapat dikelompokkan berdasarkan perantara dan berdasarkan asal serbuk sari. Macam – macam penyerbukan berdasarkan perantaranya meliputi penyerbukan oleh angin, penyerbukan oleh hewan, penyerbukan oleh air, dan penyerbukan oleh manusia. Sedangkan macam – macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari meliputi penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, dan penyerbukan silang.

Macam - Macam Penyerbukan

Sebelum mempelajari lebih jauh tentang macam – macam penyerbukan, sebaiknya sobat  mengetahui pengertian penyerbukan itu sendiri. Penyerbukan adalah peristiwa yang diawali jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Peristiwa ini dapat menghasilkan individu baru. Penyerbukan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, seperti yang telah disebutkan pada bagian awal.  Masing – masing ulasan untuk macam – macam penyerbukan akan menjadi ulasan selanjutnya.

Macam – Macam Penyerbukan Berdasarkan Asal Serbuk Sari

Macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu penyerbukan sendiri (autogami), penyerbukan tetangga (geitonogami), penyerbukan silang (alogami), dan penyerbukan bastar (hibridogami). Masing – masing ulasan untuk macam – macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari dapat disimak pada pembahasan berikut.

Penyerbukan Sendiri (Autogami)

Penyerbukan sendiri adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari dari suatu bunga pada kepala putik bunga itu sendiri. Terjadi dalam satu bunga. Keturunan yang dihasilkan melalui penyerbukan sendiri tidak menghasilkan keturunan yang bervariasi.

Penyerbukan Sendiri (Autogami)

Penyerbukan Sendiri (Autogami)

Contoh penyerbukan sendiri terjadi pada bunga telang dan bunga turi.

Penyerbukan Tetangga (Geitonogami)

Penyerbukan tetangga adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari dari suatu bunga pada kepala putik bunga lain yang masih berada pada satu tumbuhan. Atau dapat juga diartikan sebagai penyerbukan yang terjadi saat serbuk sari berasal dari bunga yang berbeda namun tetap satu pohon dengan putiknya. Terjadi pada dua buah bunga yang masih berada dalam satu pohon.

Penyerbukan Tetangga

Penyerbukan Tetangga (Geitonogami)

Contoh penyerbukan tetangga terjadi pada bunga jagung.

Penyerbukan Silang (Alogami)

Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi saat serbuk sari berasal dari bunga yang berbeda serta pohon yang berbeda dengan putiknya namun dari tumbuhan yang satu spesies. Melalui penyerbukan silang ini dapat menghasilkan variasi keturunan. Contoh persilangan terjadi pada antara bunga merah dengan bunga putih dapat menghasilkan bunga merah, merah muda, atau putih. Terjadi pada dua buah bunga yang berbeda pohon.

Penyerbukan Silang

Penyerbukan Silang (Alogami)

Penyerbukan Bastar (Hibridogami)

Penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang terjadi saat serbuk sari berasal dari bunga yang berbeda serta  pohon yang berbeda dengan putiknya namun dari tumbuhan yang beda spesies.

Penyerbukan Bastar (Hibridogami)

Macam – Macam Penyerbukan Berdasarkan Perantaranya

Macam – macam penyerbukan berdasarkan perantaranya terbagi dalam 4 kelompok, yaitu penyerbukan oleh perantara hewan, air, angin, dan manusia. Ulasan untuk masing – masing jenis penyerbukan berdasarkan perantara dapat disimak seperti berikut.

Penyerbukan Oleh Angin (Anemofili)

Penyerbukan bunga yang dibantu oleh angin biasanya memiliki bentuk bunga yang kurang menarik. Selain itu bunga memiliki serbuk sari dengan jumlah banyak dan ringan. Dengan berat serbuk sari yang ringan ini, angin dapat secara mudah menerbangkan serbuk sari terbang ke kepala putik. Sehingga dapat terjadi penyerbukan.

Ciri – Ciri Bunga dengan Penyerbukan Oleh Angin:

 1. Bunga tidak berwarna
 2. Tidak mempunyai kelenjar madu
 3. Jumlah serbuk sari banyak
 4. Serbuk sari memiliki berat yang ringan
 5. Kelapa sari besar
 6. Tangkai sari panjang
 7. Bentuk putiknya terentang keluar, panjang, dan berbulu

Contoh bunga dengan penyerbukan yang dibantu angin adalah bunga kelapa, rumput dan jagung.

Bunga Jagung

Bunga Jagung

Penyerbukan Oleh Hewan  (Zoodiofili)

Lain halnya dengan bentuk bunga kurang menarik yang dimiliki oleh sebagian besar bunga yang dibantu angin dalam proses penyerbukannya. Bunga yang dibantu oleh hewan dalam proses penyerbukannya memiliki bentuk yang cukup menarik. Bentuk bunga yang menarik ini akan menarik hewan untuk hinggap di atas bunga.

Proses penyerbukan bunga yang dibantu oleh hewan diawali dari menempelnya serbuk sari saat hewan hinggap pada bunga. Serbuk sari yang menempel pada kaki atau bagian tubuh hewan lainnya akan terbawa ke kepala putik. Sehingga terjadi proses penyerbukan. Hewan yang biasanya berperan sebagai perantara penyerbukan adalah serangga (kupu-kupu, lebah), siput, burung, dan kelelawar.

Penyerbukan Berdasarkan Perantaranya

Penyerbukan Bunga dengan Perantara Hewan

Penyerbukan bunga dengan perantara hewan:

 1. Penyerbukan dengan perantara serangga (entomofili)
 2. Penyerbukan dengan perantara burung (ornitofili)
 3. Penyerbukan dengan perantara kelelawar (kiropterofili)
 4. Penyerbukan dengan perantara siput (malakofili)

Ciri – Ciri Bunga dengan Penyerbukan Oleh Hewan:

 1. berwarna-warna sebagai daya tarik
 2. berbau harum,
 3. mempunyai kelenjar madu
 4. Serbuk sarinya berlendir sehingga dapat melekat di tubuh hewan,
 5. Putik tersembunyi dan berlendir

Penyerbukan Oleh Air (Hidrofili)

Penyerbukan ini terjadi pada tumbuhan yang bunganya terendam air. Serbuk sari yang menempel pada kepala sari setelah cukup matang akan terbawa oleh air dan terbawa sehingga menempel pada kepala putik. Dari proses inilah yang kemudian terjadi penyerbukan. Contoh bunga dengan penyerbukan oleh air adalah Hydrilla.

Penyerbukan Oleh Manusia (Antrofili)

Contoh penyerbukan oleh manusia adalah bunga salak dan vanili. Pada bunga salak dan vanili, alat perkembangbiakan untuk bunga jantan dan bunga betina tumbuh secara terpisah. Cara melakukan penyerbukan pada bunga salak atau vanili adalah dengan menaruh bunga jantan yang penuh serbuk sari dipetik kemudian ditempelkan pada bunga betina yang sudah masak. Proses penyerbukan akan terjadi sampai nantinya akan menghasilkan buah.

Sekian ulasan tentang macam – macam penyerbukan. Meliputi penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Sampai penyerbukan berdasarkan perantaranya, meliputi penyerbukan oleh angin, hewan, air, dan manusia. Terimakasih sudah mengunjungi , semoga bermanfaat.

Cari Artikel Lainnya