Kuis
Bentuk tiruan bumi yang sebenarnya dinamakan.....
utakatikotak
25
A
sketsa
B
atlas
C
peta
D
globe