Home » Kongkow » Tahukah Kamu » Jenis-jenis Mind Mapping(Peta Minda )

Jenis-jenis Mind Mapping(Peta Minda )

- Rabu, 30 Juni 2021 | 11:05 WIB
Jenis-jenis Mind Mapping(Peta Minda )

Jenis-Jenis Peta Minda

Peta minda dibedakan menjadi berikut.

 • Circle Map (Peta Bulatan), digunakan untuk sumbangsaran ide yang memamerkan pengetahuan sedia berkaitan sesuatu tajuk dengan memberikan maklumat mengikut konteks.
 • Bubble Map (Peta Buih), digunakan untuk memperbanyak kebolehan murid untuk mengenal pasti atau atau menunjukan kualitas. Umumnya bubble map menggunakan perkataan deskriptif atau uraian.
 • Double Bubble Map (Peta Buih Berganda), digunakan untuk membandingkan beza sesuatu.
 • Tree Map (Peta Pokok), digunakan untuk mengklasifikasikan bahan atau ide.
 • Brace Map  (Peta Dakap), digunakan untuk menganalisis objek fisikal. Garis sebelah kiri adalah nama atau gambar keseluruhan objek. Garis pada bagian kedua adalah bagian utama.
 • Flow Map (Peta Alir), digunakan untuk membuat urutan sesuatu proses.
 • Multi Flow Map (Peta Pelbagai Alir), digunakan untuk menunjukan dan menganalisis hubungan sebab akibat. Segiempat yang berada ditengah adalah peristiwa yang penting. Bagian sebelah kiri adalah sebab-akibat peristiwa tersebut, manakala bagian sebelah kanan pula adalah akibat daripada peristiwa tersebut.
 • Bridge Map (Peta Titi), digunakan untuk memberi peluang kepada pelajar untuk mengaplikasikan proses analogi dengan menggunakan faktor penghubungan.

Manfaat Peta Minda

Bagi Guru

Dibawah ini merupakan manfaat peta minda bagi guru adalah :

 • Membantu guru memahami macam-macam konsep yang terdapat dalam topik yang akan diajarkan dan memperoleh wawasan baru.
 • Membantu untuk melihat keterkaitan logis antar konsep-konsep khusus.
 • Membantu dalam menghindari miskonsepsi oleh siswa.
 • Membantu untuk mengorganisasi urutan kegiatan belajar mengajar di kelas.
 • Dengan mengidentifikasi konsep-konsep sebelum membuat peta konsep, guru dapat menemukan topik-topik sains secara jelas, sehingga dapat membantu untuk menentukan topik-topik yang perlu dipelajari.
 • Membantu untuk penilaian siswa.
 • Sebagai alat untuk menggalakkan pembelajaran kooperatif.
 • Membantu untuk menggali pemahaman siswa sebelum dilakukan pembelajaran.

Baca Juga :

Metode Pembelajaran Mind Maping atau Peta Minda

Bagi Siswa

Dibawah ini merupakan manfaat peta minda bagi siswa.

 • Secara tidak langsung mengajak siswa belajar kooperatif.
 • Membantu siswa menghindari miskonsepsi.
 • Membantu mempelajari cara belajar menyusun peta konsep.
 • Membantu untuk mempelajari sains secara bermakna.
 • Membantu untuk memperoleh wawasan baru.
 • Membantu dalam mempelajari konsep-konsep pokok dan proposisi, serta membantu dalam menghubungkan atau mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan yang sedang dipelajarinya.

Kelebihan dan Kekurangan Peta Minda

Beberapa kelebihan yang dapat kita peroleh daripada pengaplikasian peta minda ini antaranya adalah :
1) Dapat mengingati isi tajuk dengan mudah.
2) Dapat membuat nota ringkas dengan padat.
3) Mudah untuk dibawa ke mana-mana sahaja.
4) Mudah disimpan didalam poket.
5) Meningkatkan daya kreativiti pelajar.
6) Dapat membuat sinopsis dengan baik.

Namun begitu, peta minda ini juga mempunyai kekurangan kerana :
1) Simbol yang sukar difahami sekiranya kurang membuat ulangan bacaan di peta minda tersebut.
2) Sukar untuk mengingati sambungan kata kunci isi dalam jangka ingatan yang panjang.
3) Urat-urat kata kunci yang panjang dan sarat menyerabutkan pandangan.

Oleh yang demikian, peta minda ini haruslah dilakarkan sendiri bagi individu tersebut agar mudah untuk mengingati dan memahami kata-kata kunci yang telah ditekankan dan dapat membuat simbol atau animasi dengan cara kreativiti sendiri.

Sumber :
Cari Artikel Lainnya