Kuis

Di bawah ini merupakan bentuk kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam adalah

utakatikotak
9
A
Gunung meletus & pencemaran sungai
B
Banjir bandang & pembalakan liar
C
Gunung meletus & gempa bumi
D
Lumpur panas Sidoarjo & gempa bumi